Contacta'ns


C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 3ª
Edifici El Sucre
08500 Vic
938 834 124

Joves per l'ocupació 2017
Què és Joves per l’Ocupació?

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades.

El programa combina accions decoaching per trobar feina, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i facilita la seva inserció laboral a les empreses. A més, fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

Aquest any serà la cinquena edició del Projecte que es gestiona des del Consell Comarcal d’Osona (edicions 2013, 2014, 2015 i 2016).
 
De quines fases consta?

  • Tutorització i acompanyament a la inserció. És una actuació integral, transversal i permanent al llarg de tot el projecte. Cada jove té assignada una tutora que l’ajudarà a identificar i desenvolupar els seus recursos i competències i a definir el seu itinerari formatiu professional. Amb la tutoria es busca promoure una actitud proactiva vers la formació i inserció laboral, fomentar l’autoconfiança i l’autoestima i millorar la seva qualificació i ocupabilitat amb l’assoliment de fites a curt termini.
  • Formació professionalitzadora. Disseny i execució de 5 accions formatives de 250 hores de durada en els diferents sectors productius (Auxiliar d’electricitat i llauneria, , Auxiliar de cuina, Auxiliar de sala, Activitats auxiliars de magatzem i Soldadura i mecanització). Cada jove del programa participa en una de les accions.
  • Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu. Estada formativa en pràctiques a una empresa per tal de complementar la formació rebuda, amb un màxim de 80 hores de durada.
  • Contractació incentivada. Si l’empresa contracta la persona jove, rep una subvenció equivalent al salari mínim interprofessional durant un període màxim de 6 mesos.
 
A qui va dirigit?

A 60 joves de la comarca d’Osona d’entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits:

Joves que no hagin assolit el graduat en ESO o joves que sí que el tenen, però que no han continuat estudis post obligatoris i, a més a més, que estiguin a l’atur.
Quines són les accions formatives que proposa el programa?

Les accions formatives són:

-              Auxiliar d’electricitat i llauneria
-              Auxiliar de cuina
-              Auxiliar de sala
-              Activitats auxiliars de magatzem
-              Soldadura i mecanització

Quin preu tenen?

            Són accions formatives Gratuïtes
 
Com em puc inscriure?
  • A través del Punt Jove del teu municipi (estaria bé que estigués enllaçat amb un apartat de punts joves) http://www.osonajove.cat/
 
Quin és el termini?

La inscripció i selecció dels joves comença el desembre del 2016 i s’acaba el 10 de febrer del 2017.
 
Si he estat escollit, quan començaré?

El programa comença el març del 2017 i finalitza el març del 2018.

Què hi guanyes amb Joves per l’Ocupació?
  • Formar-te.
  • Donar-te a conèixer a l’empresa.
  • Reprendre els estudis
  • Incentiu econòmic de 150 € mensuals durant un màxim de 4 mesos
 
Dades del programa de l’edició 2015/2016

Un 62% d’alumnes participants van participar en pràctiques a l’empresa.
Un 28 % d’alumnes van tornar a estudiar
Un 52 % d’alumnes van trobar feina
 
 
En els fitxers de més avall trobareu informació completa del projecte, el full d’inscripció, bàner i cartellDocumentació associada